MedMij zet grote stap vooruit met oplevering afsprakenstelsel

Er is iets meer dan twee jaar keihard aan gewerkt en nu ligt ‘ie er dan: het MedMij Afsprakenstelsel 1.1, het afsprakenkader waaraan PGO- en ICT-leveranciers moeten voldoen om deelnemer van MedMij te worden. Het stelsel bevat afspraken op verschillende aspecten, zoals…

Regionale aanpak versnelt realisatie PGO

Vanaf 2020 moet iedereen in Nederland online zijn medische gegevens kunnen inzien en bijhouden in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Dit vraagt nogal wat van zorgverleners . Zij zijn degenen die nu over de data beschikken en dat zullen moeten gaan delen. Er…

Ontbijtsessie over PGO brengt apothekers meer duidelijkheid

Op woensdagochtend 12 september organiseerde RZCC een ontbijtsessie, speciaal voor apothekers, om ze bij te praten over de landelijke en regionale ontwikkelingen van de Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Acht apothekers verzamelden zich in alle vroegte op het kantoor aan de Boschdijk. Na een uitgebreid…

Eerste pilot eLab in oktober van start

RZCC is betrokken bij het uitrollen van het project eLab in de regio zuidoost-Brabant. Het eLab project is een langlopend project met het Elkerliek ziekenhuis, Diagnostiek voor U en VZVZ.  Binnen dit project is het de wens om actuele laboratoriumuitslagen (vanuit de…

Problemen met het digitaal verzenden van medicatievoorschriften?

In het algemeen gaat het verzenden van de digitale recepten goed. De openbaar apothekers hebben bijna geen klachten. Daarnaast zijn een aantal foutmeldingen onder andere via RZCC landelijk opgepakt en onder de aandacht gebracht bij de verschillende softwareleveranciers. Zij werken aan passende…

Organiseer een LSP-toestemmingsactie rond de griepprik

Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie ziet u als zorgverlener in korte tijd veel patiënten. De patiënten die voor de griepprik in aanmerking komen, gebruiken vaak zorg bij verschillende zorgverleners. Juist voor deze kwetsbare groep is het extra belangrijk om toestemming te geven. De…

RZCC zet eerste stappen in optimaliseren overdrachten in de regio

Tijdens het overleg over de verpleegkundige overdracht in de regio Zuidoost-Brabant is naar voren gekomen dat het niet duidelijk is welke manieren van uitwisselen in de regio plaatsvinden tussen de VVT-instellingen onderling, tussen de VVT-instellingen en de ziekenhuizen en met andere zorgaanbieders….