Extra financiering voor Babyconnect

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor de benodigde ICT-middelen voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De gewijzigde beleidsregel VIPP Babyconnect is op 8 juni gepubliceerd in de Staatscourant. De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting…

Babyconnect Limburg van start

In navolging van Babyconnect Brabant is gisteren Babyconnect Limburg van start gegaan. Tijdens de online kick-off werden de eerste stappen besproken van het project dat digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk moet maken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft…

Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg door subsidies voor VIPP BabyConnect stap dichterbij

Tijdens een zwangerschap en rond de geboorte komen vrouwen met veel verschillende zorgverleners in contact. De gegevensuitwisseling tussen die zorgverleners gebeurt mondeling, per e-mail of fax, wat erg foutgevoelig en inefficiënt is. De behoefte aan digitale gegevensuitwisseling is dan ook groot en…