Babyconnect Limburg van start

In navolging van Babyconnect Brabant is gisteren Babyconnect Limburg van start gegaan. Tijdens de online kick-off werden de eerste stappen besproken van het project dat digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk moet maken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft…

Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg door subsidies voor VIPP BabyConnect stap dichterbij

Tijdens een zwangerschap en rond de geboorte komen vrouwen met veel verschillende zorgverleners in contact. De gegevensuitwisseling tussen die zorgverleners gebeurt mondeling, per e-mail of fax, wat erg foutgevoelig en inefficiënt is. De behoefte aan digitale gegevensuitwisseling is dan ook groot en…

RZCC zet samen met Coöperatie Slimmer Leven een grote stap naar een betere regionale infrastructuur

Kwetsbare burgers zullen in toenemende mate een beroep doen op mantelzorgers, het informele netwerk en zorgprofessionals. Om aan deze vraag tegemoet te komen, zijn nieuwe technologische dienstverleningsconcepten noodzakelijk die bijdragen aan het duurzamer organiseren van zorg en welzijn. Randvoorwaardelijk hierbij is dat…

Brabantse GGZ-instellingen gestart met digitaal verzenden medicatievoorschrift

In april 2021 hebben de zorgregio’s Oost-, Midden- en West-Brabant en Midden-Limburg een gezamenlijk convenant afgesloten om digitaal verzenden van medicatievoorschriften ook tussen de verschillende regio’s mogelijk te maken. In dit convenant is opgenomen dat het digitale medicatievoorschrift wordt beschouwd als een…