RZCC

Regio-architectuur

In september 2023 heeft de werkgroep Regio-architectuur van RZCC een doorstart gemaakt. Deze werkgroep is voortgekomen uit het CIO Platform Zuidoost-Brabant en bestaat uit bevlogen informatie-architecten, klinisch informatici, informatiemanagers en business consultants die goed op de hoogte zijn van het informatielandschap voor gegevensuitwisseling/databeschikbaarheid. Alle sectoren zijn hierbij vertegenwoordigd, maar niet elke zorginstelling zit in de werkgroep.

Doel werkgroep
De werkgroep adviseert het CIO Platform en de Participantenraad van RZCC formeel over cross-sectorale oplossingen voor gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid tussen zorginstellingen én tussen zorginstellingen en inwoners van Zuidoost-Brabant. Hierbij houdt de werkgroep nauwlettend de landelijke ontwikkelingen in de gaten en sluit hier ook zo veel mogelijk bij aan om te voorkomen dat er aan oplossingen gewerkt wordt die niet (landelijk) schaalbaar zijn.

Tot nu toe heeft de werkgroep zich onder meer bezig gehouden met: