RZCC

Pool van privacy en security officers

RZCC zet samen met enkele pionierende zorginstellingen een nieuwe dienst op: een pool van Privacy en Security Officers, die door instellingen ingehuurd kunnen worden tegen een integrale kostprijs. Deze is vooralsnog ingeschat op 90 euro per uur exclusief btw. RZCC doet de werving en zal de werkgeversrol invullen. Voor detachering van privacy en security functionarissen worden aparte detacheringsovereenkomsten met participanten afgesloten. Bij dit alles maakt RZCC gebruik van de ervaring van collega-RSO’s in het land, waarvan een aantal al jarenlang een bestendige pool van vooral functionarissen gegevensbescherming (FG’s) in huis heeft.

NB. In het verlengde hiervan zal RZCC ook een kenniskring in de regio opzetten waar FG’s, information security officers (ISO’s) en privacy officers elkaar jaarlijks twee keer treffen om kennis op te doen. Daarnaast zal RZCC een Teams-omgeving maken waarin op dit gebied documenten gedeeld kunnen worden en vragen gesteld. Dit bieden we vanuit de kernfunctie aan, gedekt door contributie.