RZCC

Jaarplan 2024

In 2023 hebben we veel bereikt en zijn we met een aantal zaken gestart die we in 2024 verder gaan oppakken. In 2024 bouwen we daar als volgt op door:

Vanaf zomer 2023 waren we intensief betrokken bij het opstellen van de regioplannen. RZCC heeft daarin een mooie rol gekregen: in Eindhoven-De Kempen zijn we kartrekker voor digitalisering en gegevensuitwisseling en ook vanuit het regioplan van Helmond-Peelland is die link gelegd. We nemen deze rol uiteraard voor de hele regio op ons. Daarnaast is RZCC op verzoek van participanten in het regioplan Eindhoven-de Kempen ook kartrekker voor ‘Slimmer Inzetten van Capaciteiten’. Dit is vooralsnog een activiteit die tot nader order alleen voor Eindhoven-de Kempen opgestart wordt. De extra activiteiten uit regioplannen vind je nu nog niet in ons jaarplan terug. Zodra een transformatieplan is goedgekeurd, nemen we dat integraal over.