RZCC

Jaarplan 2024

In 2023 hebben we veel bereikt en zijn we met een aantal zaken gestart die we in 2024 verder gaan oppakken. Op het moment van schrijven (december 2023) is er nog onzekerheid over de precieze rol van RZCC in het realiseren van het regioplan, dat in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt opgesteld voor de regio Eindhoven-De Kempen en Helmond-Peelland. Dat plan komt eind 2023 tot stand en wij hebben daaraan bijgedragen.

De kernrol ‘digitalisering en gegevensuitwisseling’ is duidelijk en voor deze rol hebben wij het jaarplan voor 2024 opgesteld.