LSP – Vergoeding

Zorgverzekeraars en koepelorganisaties hebben afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Onderdeel van de afspraken is een vergoeding voor zorgverleners als tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik van het LSP. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over de vergoeding van kosten voor UZI-middelen. Deze afspraken gelden alleen voor apotheken, huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Aan andere gebruikers van het LSP worden geen vergoedingen uitgekeerd.

Wilt u meer informatie over de vergoedingen? Ga dan naar de website aorta-lsp.nl van VZVZ. Kies hier het juiste pictogram, bijvoorbeeld ‘Huisartsenpraktijken’. Klik vervolgens in het Submenu op ‘Vergoedingen’.

Toestemmingsweek
Bent u op zoek naar meer informatie over de Toestemmingsweek die plaatsvindt van 6 tot en met 10 september 2021? Klik dan hier.