LSP – Vergoeding

Zorgverzekeraars en koepelorganisaties hebben afspraken gemaakt over de financiering van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Onderdeel van de afspraken is een vergoeding voor zorgverleners als tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik van het LSP. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over de vergoeding van kosten voor UZI-middelen. Deze afspraken gelden alleen voor apotheken, huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Aan andere gebruikers van het LSP worden geen vergoedingen uitgekeerd.

Op de website van VZVZ vindt u hierover meer informatie. Klik op ‘Menu’, kies daarna links voor ‘Apotheken’, ‘Huisartsenpraktijken’ of ‘Huisartsenposten’. Daarna ziet u rechts het kopje ‘Vergoedingen’.