RZCC

LSP – Gebruiken

VZVZ stelt materiaal beschikbaar om je te ondersteunen bij het gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Ga naar de website aorta-lsp.nl van VZVZ. Kies hier het juiste pictogram, bijvoorbeeld ‘Huisartsenpraktijken’. Klik vervolgens in het Submenu op ‘Ondersteuning’. Hier vind je onder meer trainingen, promotiemateriaal en informatiekaarten.

(Nog) niet van alle zorginformatiesystemen zijn voor alle aspecten van het LSP trainingen en informatiekaarten beschikbaar. Heb je vragen over uw zorginformatiesysteem? Neem dan contact op met je ICT-leverancier.