Werken bij RZCC

Heb jij zin om je talent, kennis, ervaring en passie in te zetten binnen RZCC? Bijvoorbeeld als projectleider? Dan ontvangen we graag je motivatie. Je kunt je brief en cv mailen naar info@rzcc.nl.

Over ons

RZCC is hét aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant. RZCC heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg in de regio door het initiëren, faciliteren en stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt.

RZCC optimaliseert communicatie tussen de zorgverleners in Zuidoost-Brabant door de zorgverleners met elkaar te verbinden. Ook zet RZCC zich in om burgers eigenaarschap te geven over de eigen gegevens.