RZCC

LSP – Opt-in en voorlichting

Medische gegevens mogen alleen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) worden gedeeld als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gevraagd (opt-in). Toestemming vragen kan schriftelijk en mondeling. Je bent verplicht de verkregen toestemming vast te leggen in je zorginformatiesysteem, evenals de datum waarop de toestemming is gegeven. Je zorgt daarmee voor aantoonbaarheid van de toestemming. De plicht tot registratie in het dossier geldt ook als de patiënt aangeeft de toestemming in te willen trekken of geen toestemming geeft.

Toestemming vragen
VZVZ heeft verschillende toestemmingsformulieren ontworpen waarmee je de opt-in van de patiënt kunt vastleggen. Naast de formulieren voor volwassenen zijn er formulieren voor:

  • kinderen tot 12 jaar: ondertekening door ouder of voogd
  • kinderen van 12 tot 16 jaar: ondertekening door ouder of voogd én kind
  • wilsonbekwamen

Voorlichtingsmateriaal
Ook heeft VZVZ diverse voorlichtingsmaterialen ontworpen waarmee zorgverleners hun patiënten kunnen voorlichten over het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Denk daarbij aan folders, brochures, posters en video’s.

Downloaden toestemmingsformulieren en voorlichtingsmateriaal
Via de webshop op de Aorta-LSP-website van VZVZ kun je alle benodigde materialen downloaden, zoals toestemmingsfolders en ander voorlichtingsmateriaal.