LSP – Opt-in en voorlichting

Medische gegevens mogen alleen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) worden gedeeld als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gevraagd (opt-in). Toestemming vragen kan schriftelijk en mondeling. U bent verplicht de verkregen toestemming vast te leggen in uw zorginformatiesysteem, evenals de datum waarop de toestemming is gegeven. U zorgt daarmee voor aantoonbaarheid van de toestemming. De plicht tot registratie in het dossier geldt ook als de patiënt aangeeft de toestemming in te willen trekken of geen toestemming geeft.

Toestemming vragen
VZVZ heeft verschillende toestemmingsformulieren ontworpen waarmee u de opt-in van de patiënt kunt vastleggen. Er zijn onder meer formulieren voor:

 

 

  • kinderen tot 12 jaar: ondertekening door ouder of voogd
  • kinderen van 12 tot 16 jaar: ondertekening door ouder of voogd én kind
  • wilsonbekwamen

Voorlichtingsmateriaal
Ook heeft VZVZ diverse voorlichtingsmaterialen ontworpen waarmee zorgverleners hun patiënten kunnen voorlichten over het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Denk daarbij aan folders, brochures, posters en video’s.

Downloaden toestemmingsformulieren en voorlichtingsmateriaal
Alle benodigde informatie en het materiaal vindt u op de website van VZVZ. Klik op ‘Menu’, geef daarna links aan of u een huisarts, apotheker of andere zorgverlener bent en u krijgt rechts alle relevante informatie te zien onder het kopje ‘Toestemming’ en het materiaal staat bij het kopje ‘Ondersteuning’.