LSP – Opt-in en voorlichting

Medische gegevens mogen alleen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) worden gedeeld als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gevraagd (opt-in). Toestemming vragen kan schriftelijk en mondeling. U bent verplicht de verkregen toestemming vast te leggen in uw zorginformatiesysteem, evenals de datum waarop de toestemming is gegeven. U zorgt daarmee voor aantoonbaarheid van de toestemming. De plicht tot registratie in het dossier geldt ook als de patiënt aangeeft de toestemming in te willen trekken of geen toestemming geeft.

Toestemming vragen
VZVZ heeft verschillende toestemmingsformulieren ontworpen waarmee u de opt-in van de patiënt kunt vastleggen. Er zijn onder meer formulieren voor:

  • kinderen tot 12 jaar: ondertekening door ouder of voogd
  • kinderen van 12 tot 16 jaar: ondertekening door ouder of voogd én kind
  • wilsonbekwamen

Voorlichtingsmateriaal
Ook heeft VZVZ diverse voorlichtingsmaterialen ontworpen waarmee zorgverleners hun patiënten kunnen voorlichten over het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Denk daarbij aan folders, brochures, posters en video’s.

Downloaden toestemmingsformulieren en voorlichtingsmateriaal
Via de webshop op de Aorta-LSP-website van VZVZ kunt u alle benodigde materialen downloaden, zoals toestemmingsfolders en ander voorlichtingsmateriaal.

Toestemmingsweek
Bent u op zoek naar meer informatie over de Toestemmingsweek die plaatsvindt van 6 tot en met 10 september 2021? Klik dan hier.