RZCC

Regio-architectuurprincipes

Ter ondersteuning van en als aanvulling op de architectuurprincipes van de individuele zorginstellingen heeft de werkgroep Regio-architectuur regionale principes opgesteld.

Doelstellingen regionale architectuurprincipes:

 • Ze dienen als leidraad voor zorginstellingen in de regio en ondersteunen bij het maken van toekomstbestendige keuzes die in lijn zijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA), de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en Twiin.
 • Ze worden gebruikt om nieuwe initiatieven te toetsen waarmee zorggegevens uitgewisseld of beschikbaar gesteld worden buiten de eigen zorginstelling. Hiermee wordt een advies gegeven aan het CIO Platform en de Participantenraad van RZCC.
 • Ze helpen om in gezamenlijkheid de gewenste richting te helpen vasthouden. Als er een goede reden voor is, kunnen zorginstellingen afwijken van de architectuurprincipes.

De gekozen regio-architectuurprincipes
Het DIZRA-manifest is als uitgangspunt genomen, waarbij ook een link is gelegd met de ZIRA, Twiin– en Nationale Visie en Strategie-principes. Omdat de principes ‘samen’ en ‘waardevol’ van ZIRA onvoldoende terug kwamen in DIZRA, zijn deze apart toegevoegd.

 1. Binnen de regio doen we alleen dingen die waarde toevoegen. We borgen dat alle veranderinitiatieven worden getoetst aan de doelen van de organisatie.
 2. Bij alles wat we doen stemmen we met alle belanghebbenden af. In regionale zorgnetwerken werken we samen met patiënten, zorgverleners en professionals.
 3. In het regionale informatiestelsel hebben cliënten regie op hun eigen gezondheidsgegevens en kunnen deze gegevens meenemen en delen in hun reis door het zorglandschap en in het netwerk van zorgverleners en ondersteuners dat zich rondom hen vormt.
 4. In het regionale informatiestelsel spreken we een gemeenschappelijke taal en hanteren gemeenschappelijke terminologie, waarbij we de contextuele verschillen omarmen.
 5. De data blijft bij de bron, onder de verantwoordelijkheid van de bronhouder, voor een veilig en vertrouwd regionaal informatiestelsel waarin het voor cliënten transparant is welke bronhouders welke gezondheidsgegevens registreren en wie het raadpleegt.
 6. Het regionale informatiestelsel hanteert een gelijk speelveld voor alle leveranciers. Afspraken worden gemaakt over het gebruik van standaarden, niet over het gebruik van een product of dienst. Iedere organisatie kiest haar eigen leveranciers voor het implementeren van de standaarden.
 7. Het regionale informatiestelsel is duurzaam doordat het relevant is en blijft. Het omarmt voor nu en in de toekomst de complexiteit van meerdere standaarden in een stelsel waarin verandering en innovatie welkom is.
 8. Data wordt enkelvoudig geregistreerd bij de bron en vervolgens beschikbaar gesteld voor meervoudig gebruik in verschillende toepassingen. Hiervoor hanteert het regionale informatiestelsel de FAIR-data principes.  
 9. Data is machineleesbaar, machines begrijpen de data, zonder daarbij de leesbaarheid van deze data voor mensen uit het oog te verliezen. Dit opent de mogelijkheden van data-analyse en data-science.
 10. In het regionale informatiestelsel wordt federatief samengewerkt aan afspraken voor data en voor services. Iedereen implementeert deze afspraken en is aanspreekbaar op het nakomen van de afspraken en de kwaliteit van de implementatie.
 11. Semantische en technische interoperabiliteit wordt in het regionale informatiestelsel gerealiseerd door te kiezen voor open (internationale) standaarden. Iedere deelnemer aan het stelsel moet voldoen aan de standaarden die zijn afgesproken.  

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met informatiemanagers Hans Nuismer en Mariska Albers.