Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg door subsidies voor VIPP BabyConnect stap dichterbij

Tijdens een zwangerschap en rond de geboorte komen vrouwen met veel verschillende zorgverleners in contact. De gegevensuitwisseling tussen die zorgverleners gebeurt mondeling, per e-mail of fax, wat erg foutgevoelig en inefficiënt is. De behoefte aan digitale gegevensuitwisseling is dan ook groot en de realisatie hiervan is weer een stap dichterbij: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onder meer de regio’s Brabant en Limburg subsidies toegekend in het kader van VIPP* BabyConnect.

Beide regio’s hebben het afgelopen jaar een regionaal partnerschap opgericht om een versnelling te genereren voor de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit regionale partnerschap beslaat in Brabant zes en in Limburg vier zogeheten verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). Aan deze VSV’s nemen ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken, echopraktijken en kraamorganisaties deel. Daarnaast hebben enkele diagnostische centra en de jeugdgezondheidszorgorganisatie zich aangesloten bij dit partnerschap, om in gezamenlijkheid digitale gegevensuitwisseling mogelijk te gaan maken.

‘Digitale gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen die geboortezorg leveren is essentieel voor het behoud van goede en veilige zorg. We zijn daarom erg blij met de toezegging van de subsidie’, aldus Evi van der Linden, projectleider Babyconnect Brabant en Limburg.

Het RZCC is penvoerder van de projecten in Brabant en Limburg. De projecten worden begeleid door Coöperatie Slimmer Leven. In Limburg wordt daarnaast samengewerkt met ROS Robuust. De startbijeenkomst voor Brabant vindt plaats op 12 januari 2022. De startbijeenkomst voor Limburg is op 31 januari 2022. De deelnemers bespreken dan welke stappen de komende tijd met elkaar genomen worden om de doelstellingen van VIPP Babyconnect te halen.

*VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional.

VIPP Babyconnect

Foto: Cynthia’s Fotografie

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Evi van der Linden, projectleider Babyconnect Limburg en Brabant: 06 – 15 23 19 10 of e.vdlinden@slimmerleven.org.