Regioplan Eindhoven-De Kempen ondertekend

De afgelopen maanden hebben welzijnspartijen, huisartsen, GGD, ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ, ziekenhuizen en kennisinstellingen samen met gemeenten en zorgverzekeraars intensief samengewerkt aan het regioplan Eindhoven-De Kempen. Dit plan is dinsdag 19 december door de betrokken partners getekend. Mireille Wolleswinkel tekende namens RZCC.  
 
In het regioplan zijn afspraken gemaakt hoe we samen verantwoordelijkheid nemen om de gezondheid van de inwoners in de regio te verbeteren én ondersteuning en zorg in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Om antwoord te geven op deze uitdaging is het werken aan passende zorg aan de reeds ingezette beweging DE STAP naar gezonder verbonden.  
 
RZCC is trekker van het deelplan ‘Digitalisering’. De insteek is om als RZCC hetzelfde werk voor heel Zuidoost-Brabant te doen. Hiervoor is verbinding gelegd met de schrijvers van het regioplan Peel Duurzaam Gezond. We willen graag weten wie wil meewerken om het plan voor digitalisering verder te detailleren. Hierop komen we begin volgend jaar terug. 

Lees het Regioplan Eindhoven-De Kempen

Foto: de ondertekenaars van het Regioplan Eindhoven-De Kempen