RZCC-webinar eOverdracht: naslag en vervolgstappen

Samen met bureau eOverdracht hebben we geïnteresseerden op het informatiedomein van VVT-instellingen en ziekenhuizen in de regio geïnformeerd over de status van eOverdracht. Tijdens een webinar op 5 februari hebben we hen onder meer meegenomen in wat er is gebeurd binnen het programma VIPP Inzicht, wat we nu al kunnen doen in de regio en welke hulp bureau eOverdracht hier kosteloos bij kan bieden.

Terugkijklink en presentatie
Klik hieronder om het webinar terug te kijken of de presentatie te downloaden. Deel de linkjes gerust met andere geïnteresseerden.
Webinar
Presentatie, inclusief vragen en antwoorden van de tijdens het webinar gestelde vragen

Vervolgstappen in de regio
Tijdens het webinar hebben we een aantal vervolgstappen benoemd voor de regio. Mocht je aan één of meerdere initiatieven willen deelnemen, dan horen wij dat graag. Je kunt dit kenbaar maken door te mailen naar info@rzcc.nl.

De initiatieven:

  • De regionale samenwerking om (e)Overdracht beter te laten verlopen.
    Ons voorstel is om te starten met het structureren van de werkprocessen en uiteindelijk tot een tijdige, volledige en juiste digitale (e)Overdracht te komen. Kijk op pagina 31, 32 en 33 van de presentatie voor meer informatie. Vanuit RZCC nemen we graag de coördinatie op ons waarbij we ook nauw blijven samenwerken met de landelijke organisaties en initiatieven, zoals bureau eOverdracht, KIK-V en het landelijk dekkend netwerk.
  • Het regionale kennisnetwerk van privacy en security officers.
    RZCC is bezig met het opzetten van dit kenniswerk en een pool van gedeelde privacy & security officers. Aanmeldingen blijven welkom. Meer informatie vind je op pagina 26 van de presentatie.
  • Een workshop voor jouw organisatie vanuit bureau eOverdracht.
    Tijdens deze workshop breng je samen met bureau eOverdracht de grootste risico’s op het gebied van privacy en informatiebeveiliging in kaart, zie pagina 23, 24, 45 en 46 van de presentatie.