RZCC

Vacature directeur-bestuurder RZCC

Bij RZCC stimuleren we samenwerking en transformatie in de gezondheidszorg door zorgaanbieders samen te brengen en te zorgen voor veilige, digitale informatie-uitwisseling. Zo werken we samen aan efficiëntere en betere zorg voor alle inwoners van Zuidoost-Brabant. Omdat onze huidige directeur-bestuurder een nieuwe…

Regioplan Eindhoven-De Kempen ondertekend

De afgelopen maanden hebben welzijnspartijen, huisartsen, GGD, ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ, ziekenhuizen en kennisinstellingen samen met gemeenten en zorgverzekeraars intensief samengewerkt aan het regioplan Eindhoven-De Kempen. Dit plan is dinsdag 19 december door de betrokken partners getekend. Mireille Wolleswinkel tekende namens RZCC.   In…

Babyconnect: implementatie gestart

HINQ is de leverancier die met een viewer het Integraal Geboortezorg Dossier in Brabant en Limburg mogelijk gaat maken. Bestuurder Hans Niendieker van HINQ en Mireille Wolleswinkel (penvoerder) ondertekenden het contract en nodigden daar het projectteam van Babyconnect bij uit, zie foto….