Zuidoost-Brabant deelt als eerste regio medicatievoorschriften digitaal

Eindhoven, 12 december 2017 – De regio Zuidoost-Brabant start begin januari 2018 met het digitaal verzenden van medicatievoorschriften. Hiermee wordt de regio de eerste van Nederland die medicatievoorschriften digitaal vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn digitaal via het Landelijk Schakelpunt (LSP) verzendt. Afgelopen vrijdag tekenden de betrokken partijen een convenant om de samenwerking te bekrachtigen.

Dit is het gevolg van een succesvolle pilot van het RZCC in het najaar van 2016, in samenwerking met de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), Máxima Medisch Centrum, poliklinische apotheken de Karpen & de Run en openbare apotheken Heikant & Lingmont. Op basis van deze succesvolle pilot heeft VZVZ een landelijke uitrol voor ogen. Onder leiding van het RZCC start eerst de regio Zuidoost-Brabant. In de regio doen twee van de vier ziekenhuizen mee aan deze uitrol; Máxima Medisch Centrum en Elkerliek ziekenhuis. Daarnaast worden alle apotheken in de regio benaderd en gestimuleerd voor deelname.

Verhogen medicatieveiligheid
Het digitaal verzenden van medicatievoorschriften past in het regionale programma rondom medicatieveiligheid. De digitale voorschriften komen, net als de elektronische voorschriften die apotheken nu al van huisartsen ontvangen, automatisch in het digitale systeem van de apotheker terecht. De kans op fouten is hierdoor kleiner dan bij voorschriften op papier. Daarnaast is de wachttijd voor patiënten korter, omdat de recepten worden klaar gemaakt voordat de patiënt aan de balie verschijnt. Dit biedt de apotheek ook de mogelijkheid om de werkzaamheden beter te spreiden.

Samenwerkingsconvenant
In de regio Zuidoost-Brabant is gekozen voor het LSP als infrastructuur voor het verzenden van de voorschriften. 75 procent van de ziekenhuizen en 100 procent van de apotheken is aangesloten bij het LSP. Het digitaal verzenden van de medicatievoorschriften via het LSP ligt daarmee voor de hand.

Betrokkenheid
Om het digitale recept tot een succes te maken, is het belangrijk dat er een cirkel wordt doorbroken. “Het is cruciaal dat alle apotheken in de regio een digitaal voorschrift kunnen ontvangen via het LSP, zodat het voor de voorschrijvers voordeel oplevert om digitaal te verzenden. Aan de andere kant moeten zo veel mogelijk recepten vanuit het Elkerliek en MMC digitaal worden verstuurd, zodat het voor de apotheken plausibel is om de benodigde systeemkoppeling aan te schaffen”, ligt Roanda Fokkens, Klinisch Informaticus en programmamanager Medicatie bij RZCC, toe. “Máxima Medisch Centrum, Elkerliek ziekenhuis, Apothekerskringen Zuidoost Brabant en Peelland en RZCC zijn  zeer gemotiveerd om deze uitrol tot een succes te maken. Ik ben dan ook verheugd dat het convenant is ondertekend door alle betrokken partijen. Dat schept vertrouwen en zorgt ervoor dat we samen vol enthousiasme aan de slag kunnen gaan in januari.”

Vanaf 15 januari starten de vijf regiopartijen met het digitaal voorschrijven en digitaal ontvangen van medicatievoorschriften.