RZCC levert mooie bijdrage op Himss 2018

De Himss is wereldwijd de grootste beurs op het gebied van IT in de zorg. Tijdens de Himss komt men vanuit alle delen van de wereld om kennis en ervaringen te delen op het gebied van health en IT. Het vier dagen durende congres bestaat uit interessante lezingen, presentaties en mogelijkheden om te netwerken. De Nederlandse delegatie was dit jaar goed vertegenwoordigd. Naast de Nederlandse sessies over het VIPP-programma, de toekomst van het ziekenhuis en transformatie in de gezondheidszorg waren er ook Amerikaanse sessies over onderwerpen als Blockchain.

 

Ook het RZCC leverde een bijdrage tijdens de Himss en verzorgde een presentatie over IHE-standaarden. In dit kader deelde programmamanager Angélique van der Veer haar praktijkervaringen met de verpleegkundige overdracht. Deze overdracht tussen ziekenhuizen en VV&T was sterk op weg om gedigitaliseerd te worden. Doordat tegelijkertijd verschillende instanties een nieuw EPD/ECD gingen implementeren, werd de techniek groter dan het proces. Als gevolg gelden  er momenteel weer verschillende standaarden. De presentatie werd positief ontvangen door het publiek en meerdere organisaties gaven aan dit probleem te herkennen. Daarnaast sloot de presentatie goed aan bij de sessie over Dignity Health van Joseph Colorafi, die het belang van governance onderstreepte.

 

Op de beursvloer werd een sessie gegeven over regionale uitwisseling en Enterprise Imaging. Tijdens deze sessie werden praktijkvoorbeelden getoond waar medische dossiers, inclusief gestructureerde gegevens, tussen zorgverleners werden gedeeld. De gegevensuitwisseling tussen instellingen en regio’s stond hierbij centraal. Dit bracht mooie inzichten over de status van regionale uitwisseling in Amerika. Een andere presentatie die erg inspirerend was, was de presentatie van Richard Kamman over de opbouw van het Prinses Máxima Centrum.

 

Als laatste was de netwerkexcursie naar het UMC Sierra Nevada een bijzondere kans om een kijkje in de keuken van een non-profit ziekenhuis in Amerika te krijgen. Hier werd duidelijk dat tijdens een groot incident, zoals de Las Vegas Shooting, de bereidheid om hulp te verlenen enorm groot is. Door middel van standaarden wist het ziekenhuis zich staande te houden tijdens deze gebeurtenis. De rondleiding door het ziekenhuis liet zien dat de instellingen in Nederland verder gedigitaliseerd zijn dan de non-profit ziekenhuizen in Amerika. Dit Amerikaans ziekenhuis daarentegen wist veel sneller een nieuw EPD te kiezen en implementeren.

 

Kortom; de Himss bracht een unieke kans om contacten te leggen tijdens de netwerkgelegenheden en leverde veel nuttige informatie op die toegepast kan worden in de praktijk van het RZCC.