Ruime meerderheid voor het uitwisselen van medische gegevens

Uit eigen onderzoek van VZVZ blijkt dat het merendeel van de Nederlanders het uitwisselen van hun medische gegevens tussen zorgaanbieders een goed idee vindt. Ze zien vooral praktische voordelen: ze verwachten betere zorg en minder fouten in bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie. Slechts een krappe meerderheid van de ondervraagden weet dat ze hier zelf toestemming voor moeten geven.

Want het uitwisselen van medische gegevens tussen huisarts, apotheek of medisch specialist, kan alleen als men hiervoor zelf toestemming geeft bij hun zorgaanbieder of op Volgjezorg.nl.

Toestemming geven voor optimale zorg

Opvallend is dat veel Nederlanders niet weten of ze hun huisarts en apotheek wel of geen toestemming hebben gegeven. Dit kunnen ze navragen bij hun huisarts en apotheek. Of zelf nakijken op www.volgjezorg.nl. Hier kan men zien welke zorgaanbieders hun medische gegevens hebben gedeeld of bekeken en ook hun toestemming regelen. Het geven van toestemming is belangrijk om zo goed mogelijke zorg te krijgen. Volgjezorg geeft mensen hier zelf grip op.

 

Hoe zit het met privacy?

De privacy van burgers wordt beschermd via de privacywetgeving. Daarin is onder meer geregeld dat burgers hun zorgaanbieders ieder apart toestemming moeten geven voor het elektronisch uitwisselen van hun medische gegevens. Ze geven dus niet alleen toestemming aan hun huisarts, maar ook aan hun apotheek of meerdere apotheken als ze daar medicijnen halen. De privacy van de gegevensuitwisseling is dus geborgd, desalniettemin maakt een derde van de Nederlanders zich zorgen over de privacy.

 

Betrouwbaar en veilig

Het delen van de medische gegevens gaat via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit is een veilig en betrouwbaar netwerk. De huisarts, apotheek en medisch specialist kunnen hun computer aansluiten op dit Landelijk Schakelpunt en de medische gegevens bekijken met een beveiligde pas en pincode. Mensen kunnen zelf een melding instellen: als een zorgverlener hun gegevens beschikbaar heeft gesteld of bekeken, krijgen ze direct een e-mail.