Proof of Concept Regionaal Zorgcommunicatie Platform: Eerste testpatiënten ingevoerd

Onlangs is de Proof of Concept (POC) van het Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP) gestart. De eerste testpatiënten worden momenteel ontsloten vanuit de bronsystemen naar het RZP.

Het doel van de POC is het technische testen van het RZP. Daartoe wordt data vanuit verschillende informatiebronnen ontsloten naar het RZP. In de POC worden officiële testpatiënten gebruikt, welke erkend zijn bij het SVB-Z. Aan deze testpatiënten worden testdossiers gehangen op basis van vooraf samengestelde patient journeys en use cases, gedefinieerd in de informatiestandaarden van het MedMij-programma. Op deze wijze wordt getracht aan te tonen dat de gebruikte technologie van InterSystems voldoet aan de gestelde wensen en eisen.

Het doel van het RZP is het ontsluiten van data naar de patiënt via Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO). De POC is hiertoe een eerste stap. In de POC worden nog géén PGO’s meegenomen, zodat de patiënt in deze eerste stap nog buiten scope is. Het aantonen van de technische werking van het RZP is het hoofddoel. Wanneer dit nadrukkelijk is aangetoond kan de stap naar de patiënt gezet worden.

In de POC zijn inmiddels de eerste testpatiënten ontsloten vanuit een GGZ-instelling en een huisartseninformatiesysteem. Dat is een mooie mijlpaal. Het doel is om nu nog meer testpatiënten vanuit verschillende bronnen te ontsluiten, om zo in de toekomst de stap naar de patiënt en hun PGO’s te zetten.

Naast het starten van de Proof of Concept, wordt er uiteraard ook nagedacht over de governance-structuur van het RZP. Hiervoor wordt in maart een governance-sessie georganiseerd waarin de inrichting van het RZP op organisatorisch, juridisch en technisch gebied wordt besproken. Voor deze sessie zijn alle stakeholders in de regio Zuidoost-Brabant uitgenodigd.