Ontbijtsessie over PGO brengt apothekers meer duidelijkheid

Op woensdagochtend 12 september organiseerde RZCC een ontbijtsessie, speciaal voor apothekers, om ze bij te praten over de landelijke en regionale ontwikkelingen van de Persoonlijke GezondheidsOmgeving.

Acht apothekers verzamelden zich in alle vroegte op het kantoor aan de Boschdijk. Na een uitgebreid ontbijtje en een introductie vanuit RZCC, trapte Arina Burghouts van MedMij de sessie af. Zij vertelde de aanwezigen over de landelijke ontwikkelingen rondom PGO en waar MedMij mee bezig is. Ook kon ze meer vertellen wat dit nou precies betekent voor apothekers en wat er van hen wordt verwacht. Vervolgens lichtte Evi van der Linden, projectleider PGO bij RZCC, de regionale visie en de werking van het Regionaal Zorgcommunicatie Platform toe.

De apothekers wilden vooral meer weten over wat dit alles voor hen betekent, en voor hun patiënten. Hoe zit het bijvoorbeeld met de tijdsplanning? Maar ook wat het bijdraagt aan de communicatie met andere zorgverleners zoals ziekenhuizen en VV&T-instellingen.

De deelnemers waren het erover eens dat meer inzage voor de patiënt een positieve ontwikkeling is. Zeker als het gaat om een zo compleet en actueel mogelijk medicatieoverzicht. Wel willen ze er voor waken dat bepaalde, complexe, informatie verkeerd wordt geïnterpreteerd door de patiënt en zo onnodig voor verwarring zorgt. Ze verwachten hierdoor ook wel wat meer vragen vanuit de patiënt op termijn.

Verder werd er gedurende de ochtend nog gesproken over de veiligheid, de financiering en verantwoordelijkheid van zorgverleners. Alle apothekers gaven aan dat ze zeker mee willen werken als het gaat om het verstrekken van informatie over een PGO aan hun patiënten. Zeker als de ontwikkelingen wat verder gevorderd zijn.