MedMij zet grote stap vooruit met oplevering afsprakenstelsel

Er is iets meer dan twee jaar keihard aan gewerkt en nu ligt ‘ie er dan: het MedMij Afsprakenstelsel 1.1, het afsprakenkader waaraan PGO- en ICT-leveranciers moeten voldoen om deelnemer van MedMij te worden.

Het stelsel bevat afspraken op verschillende aspecten, zoals juridisch, technisch en informatiebeveiliging. Door deelnemer te worden van het MedMij Afsprakenstelsel verbinden partijen zich aan deze set van afspraken en zijn gebruikers verzekerd van veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling.

In de twee jaar dat er aan gewerkt is, zijn verschillende versies van het afsprakenstelsel opgeleverd. Eerst was er de 0.1 versie voor consultatie door de markt. Mede gevoed door de feedback die binnenkwam verscheen de 0.3 versie, die gebruikt is voor een risico-analyse en eerste privacy gap analyse. Voor de start van PROVES (de proof of concept waarmee MedMij in de praktijk beproefd wordt) verschenen versie 0.8 en later in het traject 1.0.

Afgelopen zomer verscheen de conceptversie van het afsprakenstelsel 1.1. Aan de hand van deze versie konden partijen bepalen of ze kandidaat-deelnemer van MedMij wilden worden en – in het geval van PGO-leveranciers – een subsidieaanvraag te doen.

MedMij was echter nog niet zo ver dat alle wijzigingen voor de definitieve release 1.1 al klaar waren op het moment dat de subsidieregeling van kracht ging. Er zijn in de nieuwste versie daarom nog een paar zaken aangepast of toegevoegd. Het gaat hierbij om een beperkt aantal kleine wijzigingen: de huidige versie verschilt namelijk niet veel van de eerder opgeleverde conceptversie. Kandidaat deelnemers kunnen met deze release het verdere toetredingsproces in en straks – na het doorlopen van het acceptatie- en kwalificatietraject – officieel deelnemer worden.

Voorlopig zal er niets veranderen aan deze release, maar het afsprakenstelsel blijft zich in te toekomst doorontwikkelen en zal dus ook aangepast worden. Die toekomstige aanpassingen volgen bijvoorbeeld uit wensen en eisen van deelnemers en uit ontwikkelingen in wet- en regelgeving, techniek en standaarden. Samen met deelnemers en de eigenaarsraad van Stichting MedMij worden plannen gemaakt voor nieuwe releases in de toekomst.

In de changelog vind je de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij releases van het afsprakenstelsel