Máxima Medisch Centrum gaat afwijkende nierwaarden versturen via ZorgMail

Het digitaal versturen van de medicatievoorschriften via het LSP is een mooie stap vooruit. Maar met deze vooruitgang is er ook functionaliteit verloren gegaan: zo is het niet meer mogelijk om labwaarden mee te sturen welke voorheen onder op het papieren recept geprint stonden.

Momenteel werkt het RZCC samen met VZVZ, AKZO, Diagnostiek voor U en de ziekenhuizen aan een duurzame oplossing voor het ontbreken van de nierfunctiewaarden (eLab).

Hoewel deze week de eerste pilot eLab van start gaat in onze regio, is de verwachting dat de uiteindelijke oplossing nog aanzienlijke tijd op zich laat wachten.

Om de apothekers op de korte termijn toch van relevante labwaarden te voorzien, heeft het Máxima Medisch Centrum een (tijdelijke) oplossing ontwikkeld.

Wanneer een recept elektronisch is verzonden naar een apotheek, stuurt Máxima Medisch Centrum een aanvullend beveiligd bericht naar de ZorgMail-box van de apotheek onder de volgende voorwaarden:

  • Het recept bevat een geneesmiddel met de contra indicatie code 137 (nierfunctie)
  • Deze contra indicatie heeft actie nodig
  • De laatste eGFR CKD-EPI van de afgelopen 12 maanden in MMC is onder de 50 ml/min/1,7m2
  • Het e-mailadres van de ontvangende apotheek eindigt op ‘zorgmail.nl’
  • De patiënt heeft OPT-IN afgegeven in ons centrum ten behoeve van medicatie

Op werkdagen tussen 8 en 18 uur zullen de beschikbare berichten iedere 30 minuten verzonden worden.