Jeroen Bosch Ziekenhuis start met digitaal voorschrijven medicatierecepten

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch gaat vanaf februari digitaal medicatie voorschriften verzenden via het Landelijk SchakelPunt (LSP) van de tweede naar de eerste lijn. Het ziekenhuis volgt hierin het voorbeeld van de regio Zuidoost-Brabant, waar het Máxima Medisch Centrum en Elkerliek Ziekenhuis vorig jaar al startten met het digitaal verzenden van medicatievoorschriften. Door het digitaal voorschrijven van medicatie wordt de kans op fouten in recept of voorschrijving kleiner. Daarnaast kan de wachttijd voor patiënten in de apotheek afnemen, omdat apotheken het recept al hebben ontvangen voordat de patiënt aanwezig is.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt in de weg naar de live gang geholpen door het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) en werkt nauw samen met apothekersverenigingen Concordant en Brabant Farma. Naar verwachting kan straks 92 procent van de poliklinische medicatievoorschriften digitaal worden verzonden. Doordat het Jeroen Bosch Ziekenhuis nu ook is gestart, kan er straks in een groot deel van de regio Oost-Brabant digitaal medicatie worden voorgeschreven.

 

Van pilot naar uitrol

In maart 2018 voerde het Jeroen Bosch Ziekenhuis al een pilot uit, waarin vier afdelingen van het ziekenhuis en vier ontvangende apotheken meededen. In deze pilot was het de eerste keer dat er Pharmacom-apotheken meededen. Toen de regio Zuidoost-Brabant vorig jaar startte met digitaal medicatie voorschrijven, had deze leverancier de benodigde koppeling nog niet beschikbaar. Tijdens de pilot in Noordoost-Brabant hebben de apotheken geconcludeerd dat het digitale recept inhoudelijk goed overeenkomt met het papieren recept, waardoor de pilot als succesvol werd bestempeld. Daarna is er gestart met de voorbereidingen voor de uitrol, waarin er nauw is samengewerkt met de twee apothekersverenigingen.

“In de regio is er veel behoefte aan elektronisch medicatie voorschrijven. Huisartsen doen dit natuurlijk al jaren, en nu kunnen we ook als ziekenhuis volgen”, licht Thijs Balk, poliklinisch apotheker bij Jeroen Bosch Ziekenhuis en projectleider digitaal medicatie voorschrijven, toe. “Onze artsen verwachten een grote efficiëntiewinst, doordat het van oorsprong papieren informatieproces nu gedigitaliseerd kan worden. Dat sluit veel beter aan bij de huidige werkwijzen.”

Om de live gang van het digitaal voorschrijven soepel te laten verlopen, heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis ervoor gekozen eerst met één afdeling, Reumatologie, te starten. “Zij zijn in december al gestart. Zo kunnen we eerst op kleinere schaal de kinderziektes eruit halen en oplossen”, legt Balk uit. “Vanaf februari gaan alle poliklinieken digitaal medicatie voorschrijven. De andere afdelingen kijken reikhalzend uit totdat ook zij mogen beginnen.”

 

Verhogen medicatieveiligheid

Het digitaal verzenden van medicatievoorschriften past in het regionale en nationale programma rondom medicatieveiligheid. De digitale voorschriften komen, net als de elektronische voorschriften die apotheken nu al van huisartsen ontvangen, automatisch in het digitale systeem van de apotheker terecht. De kans op fouten is hierdoor kleiner dan bij voorschriften op papier. Daarnaast is de wachttijd voor patiënten korter, omdat de recepten kunnen worden klaar gemaakt voordat de patiënt aan de balie verschijnt. Dit biedt de apotheek ook de mogelijkheid om de werkzaamheden beter te spreiden.

“We zijn erg verheugd dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis nu ook digitaal medicatie gaat voorschrijven. Dat betekent dat de grensregio tussen Noordoost- en Zuidoost-Brabant nu helemaal gedekt is. Alle apotheken kunnen digitaal voorschriften ontvangen en de meerderheid van ziekenhuizen kunnen verzenden”, zegt Roanda Fokkens-Steba, programmamanager Medicatie bij RZCC. “Zoals bij iedere procesverandering, zijn er ook hier verschillende uitdagingen die we nog moeten oplossen. Bijvoorbeeld wat te doen als een recept onverhoopt niet is aangekomen? Of de patiënt toch liever naar de eigen apotheek gaat terwijl het recept al naar de poliklinisch apotheek is verzonden? Daar werken we momenteel hard aan met elkaar, in zeer goede samenwerking met alle betrokken apotheken en ziekenhuizen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat digitaal medicatie voorschrijven in 2019 de algemeen geaccepteerde werkwijze gaat worden in de regio Oost-Brabant.”