Informatieberaad Zorg: MedMij is dé manier voor elektronische gegevensuitwisseling met PGO’s

Het MedMij Afsprakenstelsel is door het Informatieberaad Zorg opgenomen in de basisinfrastructuur zorg. Daarmee geven alle aan het Informatieberaad deelnemende partijen aan dat MedMij dé manier is voor elektronische gegevensuitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers in het zorgveld en het Ministerie van VWS, werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Hierbij zijn doelen gesteld rondom medicatieveiligheid, het centraal stellen van de patiënt, de overdracht en het vastleggen van gezondheidsgegevens. Om deze doelstellingen vorm te geven zijn een aantal programma’s in Nederland actief, waaronder het programma MedMij.

MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Bijvoorbeeld in een app of een website. Daarvoor moet zo’n app of site veilig kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie opgeslagen staat. Bijvoorbeeld de registratiesystemen van ziekenhuizen, de huisarts, het consultatiebureau en de apotheek. MedMij stelt de spelregels op voor deze veilige communicatie.

‘Dat het hele zorgveld MedMij benoemt als de Nederlandse norm is heel mooi nieuws’, zegt Ronald Gorter, voorzitter van Stichting MedMij. ‘En het bewijst opnieuw dat we op de goede weg zijn.’

Het MedMij Afsprakenstelsel is de afgelopen jaren met een groot aantal veldpartijen, zoals zorgkoepels, -instellingen, -aanbieders, -verzekeraars en ICT-leveranciers, ontwikkeld. Vervolgens zijn verschillende onderdelen gebouwd en getest in het programma PROVES. Eind 2018 is het afsprakenstelsel overgedragen aan Stichting MedMij.

Binnenkort hoopt MedMij de eerste MedMij-labels te overhandigen aan leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen. Later dit jaar kunnen voor het eerst gegevens worden uitgewisseld op de MedMij-manier. Dat gebeurt onder andere door middel van gecontroleerde livegangen, waarbij MedMij en PROVES bij drie regionale initiatieven de gegevensuitwisseling begeleiden.