Huisartsen geven belangrijke input voor verbeteringen bij LSP-uitwisseling

RZCC voert sinds 2017 in opdracht van VZVZ LSP-ketentesten uit bij de verschillende huisartsensystemen (HISen) en huisartsenpostsystemen (HAPISen). Met deze ketentesten wordt de uitwisseling met het LSP getoetst. Bij verschillende huisartsenpraktijken en apotheken worden testdossiers ingevoerd, die vervolgens opgevraagd worden via het LSP. Hierbij wordt gewerkt met testpatiënten en wordt tevens de gebruikerservaring meegenomen. Worden de gegevens weergegeven zoals verwacht of treden er foutmeldingen op?

Na een succesvolle eerste ronde testen, wordt er in 2019 een vervolg gegeven aan de LSP ketentesten. De verschillende leveranciers van huisartsensystemen en huisartsenpostsystemen hebben naar aanleiding van diverse bevindingen tijdens de ketentesten, in nieuwe releases hun product verbeterd. Tijdens de ketentesten komend jaar worden deze aanpassingen getest en wordt tevens getracht ‘nieuwe’ problemen uit de praktijk mee te nemen.

Om dit in goede banen te leiden, heeft RZCC alle huisartsen in haar netwerk gevraagd om de reeds bestaande problemen te verzamelen en door te geven. Zodat dit komende tijd getest kan worden tijdens de ketentesten. Huisartsen uit de regio hebben hier goed gehoor aan gegeven en velen hebben aangegeven welke foutmeldingen zij tegenkomen, wanneer ze gegevens niet kunnen opvragen of wanneer foutieve informatie wordt getoond. Dit is zeer belangrijke en bruikbare informatie waarvoor RZCC de huisartsen hartelijk wil bedanken.

Al deze bevindingen worden besproken met VZVZ en de leveranciers van de informatiesystemen. Zodat de leveranciers aan de slag kunnen om hun product gericht te verbeteren en uiteindelijk de gegevensuitwisseling via LSP wordt verbeterd. Daarnaast worden de gecommuniceerde problemen vanuit de huisartsen getest, zodat dit verbeterd kan worden,