Eindrapportage gecontroleerde livegang PGO-proef Achtse Barrier

De proef met Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) in de Achtse Barrier in Eindhoven loopt nog tot half november. De gecontroleerde livegang (GLG) waarbij MedMij ons in het kader van het PROVES-programma ondersteunde is inmiddels afgerond. De eindrapportage kunt u hier inzien.

Deze proef is de eerste in Nederland waarbij gegevens van huisartsen, een laboratorium en een GGZ-instelling én meerdere gegevens opgehaald kunnen worden én waarbij keuze is uit twee PGO’s. Er nemen 137 inwoners van de Achtse Barrier aan deel. Hun bevindingen worden gebruikt om het MedMij-afsprakenstelsel en de PGO’s te verbeteren, zodat ze uiteindelijk door een groter publiek gebruikt kunnen worden.

Inmiddels is de proef uitgebreid met een ziekenhuis en binnenkort sluit er nog een huisarts aan.

Kamerbrief minister Kuipers
Minister Kuipers van VWS heeft in juni een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken van PGO’s. Een samenvatting van deze brief leest u hier. De minister onderschrijft de knelpunten die wij ook met de proef ervaren. Hij wil verder met de doorontwikkeling van PGO’s. Daarvoor moeten de knelpunten weggenomen worden en onder meer wet- en regelgeving voor het ontsluiten van gegevens naar PGO’s onderzocht worden. Na de zomer stuurt de minister de Kamer hiervoor een voorstel. Wij volgen dit natuurlijk op de voet en houden u op de hoogte.