Een half jaar na het convenant: hoe staat het met het digitaal verzenden van medicatievoorschrift via LSP?

Onder leiding van het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) is begin  2018 het digitaal verzenden van medicatievoorschriften van start gegaan in de regio Zuidoost-Brabant. In Nederland was de regio Zuidoost-Brabant de eerste die met het digitaal verzenden vanuit de tweede naar de eerste lijn van start ging. Aan dit project zijn drie jaren van voorbereidingen en pilotfases voorafgegaan.

Op dit moment worden er digitale recepten verzonden vanuit het Maxima Medisch Centrum en het Elkerliek Ziekenhuis naar de openbaar apotheken in de regio. Dit najaar gaan ook het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het St. Jans Gasthuis Weert starten met het digitaal verzenden van medicatievoorschriften.

Het verzenden van digitale medicatievoorschriften is natuurlijk niet alléén een technische oplossing. Een afsprakenstelsel over de informatiestromen biedt hier uitkomst. Daarom is er in de regio Zuidoost-Brabant voor gekozen om al deze afspraken vast te leggen in het convenant ‘Digitaal verzenden medicatievoorschrift regio via het LSP’. Het convenant is ondertekend door alle deelnemende partijen.

De eerste resultaten na een klein half jaar operationeel te zijn, zijn veel belovend. Vooral de apothekers zijn erg positief over het digitaal verzenden van medicatievoorschriften. Maar uiteraard zijn er, door het uit te voeren in de praktijk, ook een aantal aanvullende wensen voor het digitale medicatievoorschrift. De belangrijkste tekortkoming is het ontbreken van de nierfunctie (en andere labwaarden) onderaan het digitale recept. Daarnaast is het van belang om foutmeldingen en klachten op een centrale plaats te registreren. Op deze manier wordt er overzicht gehouden en kan er adequaat gereageerd worden op foutmeldingen en klachten. Achter de schermen wordt er aan deze en andere aandachtspunten hard gewerkt om ze te verbeteren.