Landelijke samenwerking

Het RZCC stimuleert regionale samenwerking tussen zorgverleners in Zuidoost Brabant. Dit gebeurt in meerdere regio’s in Nederland. In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. Zij worden daarbij ondersteund door een Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO)…

Informatieoverdracht in de keten

De behoefte aan zorgcommunicatie ontstaat vaak doordat een patiënt van de ene zorgverlener naar de andere zorgverlener gaat: een verwijzing of een overdracht zorgt ervoor dat informatie dient te worden gedeeld. Bij het optimaliseren van deze communicatie hebben we te maken met…

Actueel Medicatie Overzicht

Een steeds groter wordende groep burgers slikt meerdere medicijnen tegelijkertijd. Deze medicatie wordt vaak niet allemaal door dezelfde zorgverlener voorgeschreven. Voor de patiëntveiligheid is het van groot belang dat de voorschrijver op moment van voorschrijven, en de apotheker op moment van uitgeven…

Privacy en security patiëntdata

Per 1 januari 2016 is de wet meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra er sprake is van een (ernstig) datalek. Dit is bijvoorbeeld het geval als persoonsgegevens niet…