Landelijke samenwerking

Het RZCC stimuleert regionale samenwerking tussen zorgverleners in Zuidoost Brabant. Dit gebeurt in meerdere regio’s in Nederland. In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. Zij worden daarbij ondersteund door een Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO)…

Persoonlijk Gezondheidsdossier

In de afgelopen jaren neemt de nadruk op het verhogen van de zelfredzaamheid van de burger op het gebied van gezondheidszorg alsmaar toe. Met de evolutie van de bevolking, die kampt het aankomende vergrijzing en de landelijke budgettaire inkrimpingen, wordt de druk op…

Informatieoverdracht in de keten

De behoefte aan zorgcommunicatie ontstaat vaak doordat een patiënt van de ene zorgverlener naar de andere zorgverlener gaat: een verwijzing of een overdracht zorgt ervoor dat informatie dient te worden gedeeld. Bij het optimaliseren van deze communicatie hebben we te maken met…

Medicatieveiligheid in de keten

Bij het stellen van een diagnose of het starten van een behandeling, wordt door de arts voornamelijk gebruik gemaakt van het eigen dossier en de eigen bevindingen,. Dit terwijl er meer relevante informatie rondom de patiënt beschikbaar is in andere bronnen. Met…

Actueel Medicatie Overzicht

Een steeds groter wordende groep burgers slikt meerdere medicijnen tegelijkertijd. Deze medicatie wordt vaak niet allemaal door dezelfde zorgverlener voorgeschreven. Voor de patiëntveiligheid is het van groot belang dat de voorschrijver op moment van voorschrijven, en de apotheker op moment van uitgeven…

Privacy en security patiëntdata

Per 1 januari 2016 is de wet meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra er sprake is van een (ernstig) datalek. Dit is bijvoorbeeld het geval als persoonsgegevens niet…