Babyconnect

Dit project heeft als doel digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken. RZCC is penvoerder voor twee partnerschappen, Brabant (7 verloskundige samenwerkingsverbanden, VSV’s) en Limburg (5 VSV’s). Onder penvoerderschap verstaan we: het voorzitten van de stuurgroepen in beide regio’s, het sturen…

Faexit

In de zorg wordt de fax dagelijks nog duizenden keren gebruikt. Terwijl er inmiddels toch veel veiligere alternatieven zijn. Faexit is een landelijk programma dat de fax wil uitfaseren uit de zorg. RZCC verzorgt de projectleiding voor de regio Zuidoost-Brabant. Meer informatie…

Spoedzorg

RZCC coördineert in Zuidoost-Brabant en Weert het landelijk programma Met Spoed Beschikbaar, dat zich richt op uitwisseling van digitale gegevens in de spoedzorg. Meer informatie over Spoedzorg

e-Overdracht

De overdracht van patiëntgegevens bij overplaatsing van patiënten tussen ziekenhuizen en VVT-instellingen kan beter. RZCC gaat met de betrokken instellingen onderzoeken hoe de verschillende overdrachten getaxeerd worden en stelt in samenspraak een projectdefinitie op, of meerdere scenario’s als dat van toepassing is….

VIPP-trajecten

RZCC zorgt voor regionale afstemming van de VIPP-trajecten, zoals VIPP5. Hierbij is extra aandacht voor wat de zorginstellingen in de regio uiteindelijk met Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) willen: alleen minimaal ontsluiten om zo aan de doelstellingen van de VIPP’s te voldoen? Of mee-ontwikkelen…