Vitaal in Brainport/De STAP naar Gezonder

Met Vitaal in Brainport is een grote en permanente beweging op gang gebracht gericht op meer vitaliteit en gezondheid. RZCC is houder van de bouwsteen Data & ICT en we nemen deel aan de partnerraad GROZ en zijn sparringpartner voor de projectleiders van platform De STAP Naar Gezonder

Meer informatie over Vitaal in Brainport/De STAP Naar Gezonder