Zorgveld start met Twiin voor uitwisseling van medische gegevens

De uitwisseling van medische gegevens kan sneller en veiliger. Het programma Twiin zorgt ervoor dat gegevens zoals röntgenfoto’s eenvoudiger gedeeld kunnen worden tussen zorgverleners en met patiënten. Tijdens het jaarlijkse evenement Zorg&ICT in Utrecht maken acht partijen hun gezamenlijke deelname aan het Twiin-project bekend. De acht samenwerkende partijen zijn: Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, RSO NL, NFU, NVZ, Nictiz, Citrienfonds, NVvR, FMS en ZN. De partijen willen zorginformatie over de grenzen van zorginstellingen en regio’s heen digitaal met elkaar kunnen delen.

Röntgenbeelden op DVD

Nu komt het nog regelmatig voor dat een patiënt een USB-stick of DVD meekrijgt met daarop de eigen röntgenbeelden. Taxi’s en koeriers rijden heen en weer tussen zorginstellingen om DVD’s op tijd bij andere zorginstellingen af te leveren. Medische gegevens van patiënten zijn binnen zorginstellingen digitaal beschikbaar, echter de betrokken ICT-systemen van verschillende leveranciers communiceren onvoldoende met elkaar. Zo kunnen twee verschillende ziekenhuizen hun interne elektronische patiëntendossier volledig op orde hebben, maar heeft de specialist uit het ene ziekenhuis geen inzage in gegevens van andere ziekenhuizen, waardoor geen integraal overzicht van de patiënt in de tijd beschikbaar is.

Dit zorgt voor onnodige vertraging, onderzoeken die dubbel worden gedaan en kostbare tijd van medewerkers die via handmatige acties toegang proberen te krijgen tot medische gegevens elders. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het overtypen van dossiers is foutgevoelig, waardoor patiënten bijvoorbeeld verkeerde medicatie voorgeschreven krijgen. Daarnaast raken medische gegevens via DVD en fax soms zoek, wat tot onveilige situaties leidt.

Twiin als oplossing voor simpele en betrouwbare gegevensuitwisseling

Acht samenwerkende partijen gaan daar binnen het programma Twiin verandering in aan brengen. Beheerders van digitale infrastructuren, regionale netwerken, beroepsverenigingen in de zorg en brancheverenigingen zetten hier samen de schouders onder. Patiëntenfederatie Nederland kijkt kritisch mee om de belangen van de patiënt zeker te stellen en te zorgen dat er pas gegevens worden uitgewisseld als er toestemming is. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zal het eerste deel van het programma financieren. De eerste reacties van ICT-leveranciers zijn positief en zij geven aan dat dit programma nodig is om gezamenlijk medische gegevens eenvoudig en veilig te kunnen uitwisselen tussen zorgverleners en met de patiënt.