Waarom voert RZCC LSP ketentesten uit en wat zijn het eigenlijk?

Om de functionaliteit van het LSP te verbeteren voert het RZCC LSP ketentesten uit in de regio Oost-Brabant. In de praktijk worden er namelijk nog tegen een aantal issues aangelopen. Om deze issues duidelijk te krijgen is eind 2017 gestart met de LSP ketentesten, hierbij wordt ook duidelijk de ervaring van de eindgebruiker meegenomen. Het RZCC heeft contact met de verschillende huisartsenpraktijken en – posten en monitort het LSP gebruik in de regio. De testen worden doorlopend uitgevoerd, omdat de leveranciers van de verschillende HISen en AISen hun producten continue verbeteren. Door deze aanpassingen worden de individuele systemen steeds beter, maar het is wel van belang dat de uitwisseling met andere systemen ook voldoende meegenomen wordt. Ook omdat de uitwisseling van medische gegevens steeds meer via het LSP loopt.

De LSP ketentesten in de regio Oost-Brabant richten zich op de verschillende huisartsinformatiesystemen. In de regio Friesland worden de apothekersinformatiesystemen getest door stichting Gerrit. Met deze stichting staat het RZCC in nauw contact. Tijdens de LSP ketentesten worden alle informatiesystemen meegenomen en wordt er getest met fictieve patiëntgegevens. De fictieve patiënten beschikken over een fictief BSN en een fictief dossier.

In de regio Oost-Brabant is er op diverse praktijken met allen een ander systeem de functionaliteit van het LSP getest. Dit is gedaan door in te loggen in het systeem met de UZI-pas om vervolgens via het LSP medicatiegegevens uit de verschillende apothekersinformatiesystemen op te vragen. Er is gekeken of het proces naar wens verloopt en of de gegevens getoond worden, zoals ze ook zijn ingevoerd. Bij de huisartsensystemen is een professionele samenvatting ingevoerd die later is opgevraagd op de huisartsenpost. Ook hier is getest of het dossier op de juiste manier via het LSP getoond wordt.

De bevindingen die naar voren zijn gekomen tijdens de LSP ketentesten zijn teruggekoppeld naar de leveranciers van de betreffende systemen. Deze leveranciers hebben al diverse bevindingen opgepakt en meegenomen in een nieuwe release. Door middel van de LSP ketentesten worden de individuele systemen op het gebied van het LSP steeds beter, waardoor de uitwisseling steeds beter verloopt.