Verbeteringen doorgevoerd in MedMij Afsprakenstelsel

Het MedMij Afsprakenstelsel 1.1 heeft een update gekregen. Na bevindingen uit met name het testprogramma PROVES kwamen nog enkele verbeterpunten naar voren, waardoor onlangs versie 1.1.1 van het afsprakenstelsel is gepubliceerd.

Versie 1.1.1 is naar aanleiding diverse overleggen tussen MedMij, PROVES en Nictiz tot stand gekomen. De release is op een aantal gebieden verduidelijkt en geeft leveranciers de mogelijkheid om beter aan te sluiten op het stelsel.

Het afsprakenstelsel blijft zich in te toekomst doorontwikkelen en zal dus ook aangepast worden. Die toekomstige aanpassingen volgen bijvoorbeeld uit wensen en eisen van deelnemers en uit ontwikkelingen in wet- en regelgeving, techniek en standaarden. Samen met deelnemers en de eigenaarsraad van Stichting MedMij worden plannen gemaakt voor nieuwe releases in de toekomst.

In de changelog vind je de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij releases van het afsprakenstelsel.