Veel patiënten nog niet gevraagd om gegevens te delen via LSP

Bijna de helft van de volwassenen heeft nog geen toestemming gegeven om zijn medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) uit te wisselen. Dat komt niet doordat zij hier bezwaar tegen hebben. Een groot deel van hen is nog nooit om toestemming gevraagd. De echte weigeraars vormen maar zo’n vijf procent van de bevolking, blijkt uit cijfers van het CBS.

Via het LSP kunnen zorgverleners sinds 2012 medische gegevens uit elektronische patiëntendossiers met elkaar uitwisselen. Dat gebeurt alleen na toestemming van een patiënt. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat zo’n 80 procent van de volwassenen met het systeem bekend is. Een meerderheid (6 op de 10) van deze mensen heeft ook toestemming verleend voor het delen van zijn medische gegevens. Dat komt neer op 48 procent van de totale bevolking.

Toestemming

14 Procent van de ondervraagden zegt geen toestemming te hebben verleend en een kwart weet het niet of wil het niet zeggen. Van de volwassenen die aangeven geen toestemming te hebben verleend voor het delen van medische gegevens via het LSP, zegt driekwart nooit om toestemming daarvoor gevraagd te zijn.

Volwassenen die het LSP niet kennen, zeggen geen toestemming te hebben verleend voor het delen van medische gegevens via het LSP of dat niet meer weten, is gevraagd of zij bezwaar zouden hebben tegen het delen van medische gegevens via het LSP. 58 procent zegt hier geen bezwaar tegen te hebben, 14 procent heeft wel bezwaren en 28 procent weet het niet of wil dit niet zeggen.

Zorgen om privacy

Zo’n vijf procent van de ondervraagden zegt toestemming te hebben geweigerd na daarom gevraagd te zijn. Zorgen over privacy en gebrekkige beveiliging, en angst voor misbruik van de gegevens door zorgverleners of externe partijen, zijn de belangrijkste redenen zijn om te weigeren.

Deze zorgen leven ook bij de mensen die wel toestemming hebben gegeven voor het delen van hun medische gegevens en bij de mensen die hier in principe geen bezwaar tegen zouden hebben. Zij maken zich vooral zorgen dat onbevoegden inzage krijgen in hun medisch dossier via het LSP. Het gaat daarbij om zorgverzekeraars, aanbieders van levensverzekeringen, hypotheekverstrekkers en werkgevers. Deze partijen hebben geen toegang tot het LSP, toch maken de ondervraagden zich zorgen over mogelijke premieverhogingen, weigeringen van (aanvullende) verzekeringen, privacy-schendingen, en het mislopen van vergoedingen voor gemaakte kosten, aldus het CBS.

Dit artikel verscheen eerder op Skipr.nl.