Stand van zaken rondom het Landelijk SchakelPunt: eindresultaat 2017

Sinds 2013 heeft RZCC een faciliterende rol bij de implementatie van het LSP in de regio Oost-Brabant. In de eerste fase heeft het RZCC alle huisartsen en apothekers in de regio ondersteund bij het aansluiten op het LSP en aanmelden van patiënten-toestemmingen (opt-ins) bij het LSP. Nu de meeste zorgverleners aangesloten zijn, zet het RZCC zich in om het gebruik van het LSP te optimaliseren. Afgelopen jaar is dat niet anders geweest en heeft het RZCC samen met de zorgverleners in de regio getracht om onder andere het opt-in-percentage (het aantal patiënten dat goedkeuring geeft om de medicatiegegevens en huisartswaarneemgegevens te delen wanneer noodzakelijk) te verhogen. In 2017 waren de gemiddelde opt-in-percentages van huisartsen in de gemeenten in Oost-Brabant als volgt:

Gemeenten Noordoost-Brabant

Gemeenten Zuidoost-Brabant

Gemeenten de Kempen

Let op: deze cijfers zijn van eind 2017 en de percentages in de plaatjes geven de gemiddelden in de gemeenten aan. Dit zegt niets over het aantal opt-ins per zorgverlener. Zorgverleners die niet zijn aangesloten, zijn niet meegenomen in deze berekening.

In 2018 blijft het RZCC zich natuurlijk inzetten om zo veel mogelijk zorgverleners te begeleiden bij het LSP-gebruik. Mocht je meer willen weten over je eigen opt-in-gegevens als zorgverleners? Of heb je andere vragen over het LSP? Neem dan contact op met Renske Schapendonk via LSP@rzcc.nl of 040 239 3002.