RZCC voert gebruikersvalidatietest uit met Topicus HAP

In opdracht van VZVZ voert RZCC gebruikersvalidatietesten uit bij huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Tijdens deze testen wordt de functionaliteit van het LSP bij het betreffende informatiesysteem getest en geanalyseerd. Op 4 december jl. vond de gebruikersvalidatietest met Topicus plaats bij Primair huisartsenposten in Nieuwegein. Tijdens deze test werden via het LSP professionele samenvattingen opgevraagd, die eerder ingevoerd zijn bij huisartsenpraktijken in de regio Zuidoost-Brabant. Naar deze praktijken is tevens via het LSP een waarneembericht gestuurd. Deze berichten worden ook gecontroleerd op juistheid. Vanuit verschillende apotheken werden tot slot medicatiedossiers opgevraagd. Alle opgevraagde dossiers worden geanalyseerd en bevindingen worden teruggekoppeld naar de leveranciers en VZVZ. Op deze manier wordt getracht de functionaliteit van het LSP continu te verbeteren.

Ook in 2019 worden de gebruikersvalidatietesten met het LSP voortgezet. Tijdens deze testen wordt gekeken naar nieuwe issues die bij gegevensuitwisseling via het LSP naar boven komen. Deze issues kunnen vooraf gemeld worden bij het RZCC, via lsp@rzcc.nl.