RZCC presenteert project ‘Digitaal Medicatie Voorschrijven’ tijdens Zorg & ICT

Van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 april vond Zorg & ICT plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Dit jaarlijkse event Zorg & ICT is het belangrijk congres voor actuele informatie, zichtbare innovatie, inspiratie en is de uitgelezen gelegenheid om kennis uit te wisselen en te netwerken met vakgenoten.

Ook het RZCC was tijdens dit evenement aanwezig en presenteerde op woensdag 18 april een sessie rondom Digitaal Medicatie voorschrijven, de uitwisselingscase van regio Oost-Brabant. Zuidoost-Brabant is de eerste regio die medicatievoorschriften digitaal gaat verzenden vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn via het Landelijk Schakelpunt (LSP). In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2018 te starten. Hoewel het eigenlijk een vrij technische oplossing betreft, is dit traject alles behalve technisch aangevlogen. Twee zaken speelden een cruciale rol: ketensamenwerking en procesinnovatie. Programmamanager Angélique van der Veer vertelde samen met apotheker Brahm Thio hoe de regio het als eerste in Nederland voor elkaar heeft gekregen dit te bewerkstelligen. Er werd ingezoomd op de pilot die in 2016 heeft gelopen en op het convenant dat door alle betrokken partijen is getekend.  Maar ook de uitdagingen waar men nu in de praktijk tegenaan loopt werden benoemd.

Zorg & ICT wordt bezocht door directie en management, zorgmanagers, innovatiemanagers, beleidsmakers, projectleiders, zorgprofessionals, ICT managers en ICT medewerkers die werkzaam zijn bij of voor zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, welzijn en ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en overheden.

Naast de sessie die werd verzorgd door het RZCC op woensdag, is er door het team ook veel extra kennis opgedaan rondom de Persoonlijke GezondheidsOmgeving, veilige mailoplossingen en overdrachten. Thema’s die erg belangrijk zijn voor RZCC en aansluiten bij de programmalijnen.

De presentatie van RZCC over ‘Digitaal Medicatie Voorschrijven’ is terug te vinden op de website van Zorg & ICT.