RZCC geselecteerd als onderdeel van PROVES (MedMij)

MedMij heeft in samenwerking met het programma PROVES in 2018 gewerkt aan het beproeven van de voorgestelde architectuur en technische specificaties. Met andere woorden: werken de ‘papieren’ afspraken van MedMij ook in de praktijk? Het is de intentie van MedMij om in 2019 het afsprakenstelsel van MedMij gecontroleerd via pilots naar productie te brengen. Met de uitvoering van de pilots wordt beoogd om te toetsen hoe het afsprakenstelsel in de praktijk werkt, of verbeteringen en aanpassingen op het afsprakenstelsel nodig zijn en om inzicht te krijgen wat de impact voor systemen, patiënten en zorgaanbieders is. De resultaten uit de pilots worden tevens gebruikt om andere partijen te helpen bij de uitrol en implementatie van het afsprakenstelsel.

Het RZCC is met het Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP) geselecteerd als onderdeel van een van de pilots binnen PROVES. Dit betreft een gecontroleerde live-gang. RZCC is geselecteerd, omdat de manier waarop gegevens middels het RZP worden ontsloten naar de burger als kansrijk initiatief wordt gezien door MedMij. Deze pilot bestaat naast het RZCC uit stichting PAMM en Persoonlijke GezondheidsOmgeving Ivido. Labuitslagen vanuit Stichting PAMM worden via RZP ontsloten naar Ivido. De labuitslagen zijn in deze pilot gericht op de medische microbiologie. Daarbij worden de labuitslagen granulair (als losse onderdelen) uitgewisseld.

De doelstelling van de regionale pilot in Proves is dus gericht op het aanbieden van labgegevens vanuit Stichting PAMM via het Regionaal Zorgcommunicatie Platform naar Ivido. Tijdens deze gegevensuitwisseling wordt het Afsprakenstelsel beproeft, het Regionaal Zorgcommunicatieplatform getoetst en getest of de labgegevens granulair in Ivido weergegeven kunnen worden. In dit proces wordt de ervaring van de zorgaanbieder en de patiënt uitdrukkelijk meegenomen.

Meer info over dit onderwerp? Neem contact met ons op via pgo@rzcc.nl.