RZCC krijgt nieuw bestuur en pakt rol als Regionale Samenwerkingsorganisatie voor IT in de zorg

Het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) is een organisatie ván zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant vóór zorgaanbieders met als doel het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen zowel zorgaanbieders onderling als tussen zorgaanbieders en patiënten. Om deze missie sneller te doen slagen, is nauwere samenwerking nodig met de zorgaanbieders. RZCC wil dat onder meer bereiken door hen (als participanten) meer te betrekken bij het bestuur. Daarom wordt vanaf 1 januari 2022 een nieuw bestuursmodel ingevoerd, waarbij het huidige bestuur plaats maakt voor een Raad van Toezicht.

De dagelijkse leiding blijft in handen van een directeur. Daarnaast wordt een Participantenraad opgericht, om zorgaanbieders als participanten van het RZCC meer bij het beleid en de besluitvorming te betrekken en om er invloed op te kunnen uitoefenen. Niet alleen adviserend, maar op enkele onderwerpen mag de Participantenraad ook goedkeuring verlenen. De kernfunctie van de raad is het bewaken van de identiteit van het RZCC als organisatie ván zorgaanbieders.

Om de Participantenraad te adviseren over de IT-diensten en IT-projectenportfolio van het RZCC wordt een Adviesraad Informatievoorziening aangesteld. Deze wordt samengesteld uit leden van het CIO Platform Zuidoost-Brabant, IT-professionals.

Bekijk het huidige en het nieuwe organogram van het RZCC en de doelstellingen van de organisatie.