Pgo’s hebben een it-hart nodig

Het Regionaal Zorgcommunicatiecentrum (RZCC) in de regio Zuidoost Brabant is een proef gestart met een zogeheten regionaal zorgcommunicatieplatform. Die komt te staan tussen de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) van burgers en de elektronische patiëntendossiers bij de zorgaanbieders. Het it-hart van dit platform wordt ingevuld door it-dienstverlener ITvisors uit Utrecht op basis van Intersystems-technologie.

Net als alle andere sectoren kreunt ook de zorgsector onder snelgroeiende datastromen, afkomstig van allerlei bronnen – zorginstellingen, artsen, medische apparatuur, patiënten. ITvisors is daarom volop bezig regionale zorgcommunicatieplatformen te ontwikkelen om alle betrokkenen te koppelen voor de uitwisseling van informatie.

Zo’n regionaal zorgcommunicatieplatform is een van de manieren om aan te haken op het nationale MedMij-programma. Vanaf 2020 moet iedereen in Nederland namelijk zijn of haar medische gegevens online kunnen inkijken en bijhouden in zo’n persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Een aantal zorginstellingen stelt nu al gezondheidsdata ter beschikking van de patiënt, meestal op papier en soms ook al via een portaal. Maar de informatie uit de verschillende bronnen komt nog niet samen op één centraal punt en daar kan een pgo verandering in brengen door alle gegevens te bundelen in een volledig overzicht dat toegankelijk is voor zowel de zorgverleners als de patiënten. MedMij is bedacht binnen een samenwerkingsverband van diverse partijen in de zorg, naar voorbeeld van reeds bestaande systemen voor de verstrekking van elektronische dossiergegevens aan burgers in landen als Estland, Finland, Engeland en de Verenigde Staten.

Regionaal zorgcommunicatieplatform

ITvisors, een it-dienstverlener uit Utrecht dat projecten en applicaties ontwikkelt rond ondermeer SAP, Mendix en Intersystems, is zich meer op de zorgsector gaan richten omdat er daar echt nood bleek te zijn aan informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen. In de regio Zuidoost-Brabant loopt nu een project voor het RZCC, het Regionaal Zorgcommunicatie Centrum. Dit is het aanspreekpunt voor de regio dat precies als missie heeft de elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten goed te regelen. Het samenwerkingsverband beslaat een gebied met 720.000 inwoners.

‘Daartoe gaan we een regionaal zorgplatform bouwen op basis van Intersystems Iris for Health met als einddoel dat platform geschikt te maken voor de pgo’s die daar vlot moeten kunnen op aansluiten’, zegt Bonne Beenen, verkoopmanager ITvisors. ‘Het platform moet voldoen aan alle standaarden die in Nederland door MedMij opgesteld zijn zodat iedereen die een willekeurige pgo-app bouwt daar gewoon kan op aansluiten. Om te voorkomen dat alle zorgverleners hun portaal afzonderlijk koppelen aan de verschillende pgo’s, wat tot wanorde leidt, creëren we met zo’n regionaal zorgcommunicatieplatform een tussenlaag. Die laat zowel de zorgverleners als de verschillende pgo’s allemaal in één keer koppelen aan hetzelfde platform.’

Totaaloplossing

De keuze voor Intersystems als kern van het geheel noemt Beenen een logische keuze. ‘We hadden met Mendix ook een oplossing kunnen bouwen, maar dan werd het veel maatwerk. We hebben tevens gekeken naar alternatieven voor Intersystems maar onze architect kwam tot de conclusie dat je bij InterSystems één oplossing hebt waar gewoon alles inzit. En het is bewezen technologie.’

Het nieuwe platform dat InterSystems op zijn recente Global Summit in San Antonio heeft aangekondigd noemt Bonne Beenen een stap voorwaarts. ‘Het bestaande HealthShare was een degelijke technologie, maar het geheel in de cloud hangen moest je nog zelf doen. Met Intersystems Iris for Health krijg je nu één platform met uitgebreide cloudmogelijkheden.’ Hij is eveneens tevreden over de tools voor data analytics. ‘Waar alles nog in silo’s zat, krijgen we nu een platform waar we data uit al die verschillende bronnen halen dwars door de HealthShare-systemen heen om er dan analytics op los te laten.’

Iris for Health is volgens Intersystems het eerste dataplatform dat specifiek ontworpen is om waarde uit gezondheidsgegevens te puren. Het combineert transactieverwerking en analytics tot een ontwikkelplatform voor het snel bouwen van bedrijfskritische applicaties op grote schaal. ‘Zorginformatiesystemen worden steeds gesofisticeerder en leveren betere, meer gedetailleerde informatie aan’, zegt Kathleen Aller, manager marktstrategie Healthcare bij Intersystems. ‘Maar om die stroom big data te verwerken, zullen we een beroep moeten doen op kunstmatige intelligentie en machine learning om oplossingen te creëren die dergelijke inzichten in real-time kunnen aanleveren. Ons nieuwe platform Intersystems Iris for Health past in dit plaatje.’

Pgo en Medmij

De persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) bestaat uit een app op een smartphone, tablet, desktop of laptop. De bezitter daarvan krijgt daarmee toegang tot zijn of haar zorgdossier. Het uitwisselen van medische informatie tussen zorgverleners onderling gaat via het Landelijk Schakelpunt (LSP), geëxploiteerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Langs die weg kunnen bijvoorbeeld (waarnemende) huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en medische specialisten regionaal alleen de voor hen relevante gegevens uitwisselen. In principe hebben patiënten nu al recht op inzage in de informatie uit het eigen dossier. In de praktijk zijn ze echter afhankelijk van de welwillendheid van hun behandelaars. Maar vanaf 1 januari 2020 kan iedereen volgens de wet een digitaal afschrift uit zijn of haar elektronisch medisch dossier ontvangen. Ook moet de zorgverlener dan toestemming vragen aan de patiënt met welke andere behandelaars de gegevens mogen worden gedeeld.

Het initiatief in de Brabantse regio wordt gesteund door MedMij. Het programma bevordert via subsidies de ontwikkeling van pgo’s en stelt de spelregels op voor veilige data-uitwisseling via de gangbare technische standaarden. Voor de subsidieregeling is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport een bedrag van vier miljoen euro vrijgemaakt; de gelden zijn inmiddels toegekend aan vijfentwintig pgo’s.

Dit artikel verscheen op Computable.nl en staat ook in Computable Magazine 2019, nr.2