RZCC

Medicatieoverdracht

Doel project: het doel van het programma Medicatieoverdracht is te komen tot een actuele en complete digitale overdracht van medicatiegegevens.

Rol RZCC: Onze regio wil snel aanhaken op de Kickstart Medicatieoverdracht en VIPP Farmacie. De gekozen aanpak en timing zijn nog niet bekend.

Terug naar Projectenportfolio.