RZCC

Projectenportfolio

RZCC werkt in 2024 aan de volgende (al dan niet aan een subsidie gekoppelde) projecten:

Daarnaast doen we voorwerk voor toekomstige projecten in het kader van het regioplan. Daarbij gaat het deels om projecten om te voldoen aan de wettelijke vereisten vanuit de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Wil je meer weten over de Wegiz-verplichtingen beelduitwisseling en BgZ? Neem dan contact op met Hans Nuismer (beelduitwisseling) of Mariska Albers (BgZ).

De financiering voor proactieve zorgplanning en ons voorverkenningswerk komt uit Brabant Connected Health (BCH), een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Sinds begin 2022 tot uiterlijk september 2024 worden hieruit een aantal ontwikkeltrajecten van RZCC gefinancierd die de uitwisseling in de regio ten goede komen. Coöperatie Slimmer Leven is de penvoerder van BCH.

Terug naar de beginpagina van het jaarplan.