RZCC

eOverdracht

Doel project: verbeteren van de overdracht van patiëntgegevens bij overplaatsing van patiënten tussen ziekenhuizen en VVT-instellingen.

Rol RZCC: RZCC doet een voorverkenning van wat er nodig is om in 2028 aan de wettelijke verplichting in de Wegiz te gaan voldoen. Daarvoor vormen we ons een beeld van de werkprocessen en werkwijzen in de bestaande situatie. RZCC stelt in overleg met de betrokken instellingen een projectdefinitie op. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de informatiestandaard eOverdracht en de NEN-norm.

Inmiddels heeft RZCC op 5 februari samen met bureau eOverdracht een webinar gehouden voor bestuurders en beleidsmedewerkers op het informatiedomein uit ziekenhuizen en VVT-instellingen. Klik hier om deze terug te kijken en de presentatie te downloaden.

Terug naar Projectenportfolio.