RZCC

Babyconnect

Doel project: digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk maken.

Rol RZCC: penvoerder voor twee partnerschappen, Brabant (7 verloskundige samenwerkingsverbanden, VSV’s) en Limburg (5 VSV’s). Onder penvoerderschap verstaan we: het voorzitten van de stuurgroepen in beide regio’s, het sturen op voorgang, verantwoording afleggen over resultaten en het gebruik van de subsidies aan het ministerie van VWS. Naast penvoering stuurt RZCC 3 externe projectleiders aan voor dit project en ondersteunen we met communicatie.

De technische implementatie is eind 2023 gestart, de functionele implementatie volgt in 2024. Verder werken we aan de vormgeving van het beheer voor als het project is afgelopen.

Looptijd project: januari 2022 tot eind 2024.

Terug naar Projectenportfolio.