RZCC

Acute zorg

Doel project: uitwisseling van digitale gegevens in de spoedzorg.

Rol RZCC: RZCC stemt af met het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) en andere Brabantse RSO’s over de vorming van regionale zorgcoördinatie en de daartoe benodigde digitalisering, zie hiervoor ook het ROAZ-plan regio Brabant. Ook zorgen we voor de regionale uitwerking van de Wegiz-verplichting Acute zorg. Die is op het moment van schrijven nog niet openbaar.

Terug naar Projectenportfolio.