Ontbijtsessie met VWS geslaagd

De regio Zuidoost-Brabant zet goede stappen op het gebied van duurzame digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Aan de hand van een medicatiecasus en een casus omtrent palliatieve zorg is op 11 december tijdens een ontbijtsessie met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het belang van regionale samenwerking besproken op enkele onderwerpen. De ontbijtsessie vond plaats in een interactieve werkvorm, waar aan de hand van gespreksonderwerpen de praktijk aan het woord kwam. De zorgverleners konden helder aangeven waar de knelpunten zaten (en zitten) en welke successen behaald zijn. Hierdoor konden we gericht met elkaar het gesprek aangaan om tot concrete afspraken te komen.

De eerste casus die besproken werd, was het digitaal verzenden van recepten (eRecept) van de tweede naar de eerste lijn via het Landelijk Schakelpunt (LSP). De regionale implementatie van eRecept is mede door de gezamenlijke inzet en samenwerking een succesvol project in de RZCC-regio met een mooie stap vooruit in de verbetering van de medicatieveiligheid.

Dit succes is met de betrokken stakeholders gevierd tijdens de ontbijtsessie, daarbij is nogmaals met een groot deel van de betrokken zorgverleners het regio-convenant ondertekend. Hoewel het eRecept als een goede stap vooruit gezien wordt, zijn er ook nog verbeterslagen noodzakelijk. De regionale eenduidige verbetering van de ontslagmedicatie is de volgende mijlpaal die we gezamenlijk willen bereiken. Dit is tijdens de ontbijtsessie besproken met VWS, waarbij het doel was om tot concrete handvaten te komen.

Daarnaast is er landelijk en regionaal veel aandacht voor de kwetsbare groep patiënten in de palliatieve fase, wat zich vertaalt in diverse stimulerings-/ verbetertrajecten. In de regio Eindhoven proberen we meerdere projecten te stroomlijnen om tot een duurzame oplossing te komen op het gebied van informatie-uitwisseling voor deze groep patiënten. De noodzaak om de gegevensuitwisseling te verbeteren is er bij de zorgverleners. De informatiestandaard is daarnaast ontwikkeld, er is een infrastructuur en er zijn projectleiders aanwezig om de verandering van werkwijze in goede banen te leiden. Toch zijn we er nog niet in geslaagd tot succesvolle duurzame gegevensuitwisseling te komen, omdat de casus niet hoog genoeg op de prioriteitenkalender van de softwareleveranciers staat. Dit zorgt ervoor dat er tijdelijke of suboptimale oplossingen worden gecreëerd. Daardoor blijft het moeilijk om duurzaam gestandaardiseerd gegevens uit te wisselen rondom een patiëntengroep die het juist zo hard nodig heeft. Voor deze casus hebben we besproken hoe RZCC gezamenlijk met VWS kan optrekken om daadwerkelijk de benodigde stappen te zetten om dit onderwerp tot een succesvol eind te kunnen brengen.