Nieuwe koppeling tussen de SEH van het JBZ en de HAP Zuid-Oost Brabant

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en de Huisartsenposten (HAP) Zuid-Oost Brabant gaan deelnemen aan de pilot van VZVZ (de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie), waarbij informatieoverdracht vanuit de HAP naar de Spoedeisende Hulp (SEH) via het Landelijk Schakelpunt (LSP) plaats gaat vinden. De koppeling heeft betrekking op de digitale overdracht van de spoedverwijzing HAP-SEH, één specifiek bericht uit de informatiestandaard Acute Zorg die door Nictiz is vastgesteld.

Door een goede en intensieve samenwerking tussen het JBZ, HAP Zuid-Oost Brabant, VZVZ, Topicus en Chipsoft zijn in korte tijd al grote stappen gezet. De koppeling tussen de HAP Zuid-Oost Brabant en het JBZ is begin dit jaar tot stand gebracht. Afgelopen maand vond er een demo plaats. Onder grote belangstelling werd getoond hoe de gegevensoverdracht eruit gaat zien.

De eerste reacties op de koppeling zijn overwegend positief. Met de wijziging van een paar kleine verbeterpunten is deze koppeling een grote meerwaarde ten opzichte van de manier waarop de overdracht nu plaatsvindt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met katinka.van.delft@rzcc.nl