Aankondiging start nieuw project RZCC: Apotheken – VVT – Thuiszorg

In opdracht van Apothekers Kring Zuidoost-Brabant (AKZO) start het RZCC een werkgroep om de werkafspraken rondom medicatie met de VV&T-instellingen te verbeteren.
Hoewel er een goede basis ligt met de individuele betrokken partijen, ontbreekt het op dit moment nog aan eenduidigheid in het geheel. Om de medicatieveiligheid te verhogen, heeft AKZO nu  RZCC gevraagd om te trachten een eenduidig protocol op te stellen met de betrokken partijen. Dit project gaat binnenkort van start.