Nieuws van de stuurgroep en de werkgroepen

Update 14 april 2022

Stuurgroep
Op 23 maart kwam de stuurgroep voor het eerst bijeen. Hierin zijn de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) Heuvelland, SamenZuyd, Roermond en Noord-Limburg vertegenwoordigd, net als een losse vertegenwoordiging van kraamzorg (Limburg-breed) en GGD Noord-Limburg.

Afgesproken is dat de stuurgroep de voortgang van het project bewaakt en dat investeringsbeslissingen door de individuele organisaties genomen worden. De VSV’s worden op tijd op de hoogte gesteld wanneer investeringsbeslissingen of andere belangrijke individuele beslissingen er aan komen, zodat het gesprek over deze beslissing van iedere organisatie in het VSV kan worden gevoerd. Verder toetsen de stuurgroepleden binnen de VSV’s een voorstel om deelnemers aan de werkgroepen en de stuurgroep te compenseren voor hun uren. Hierop komen zij tijdens hun volgende overleg in mei terug.

Werkgroep Zorgproces en implementatie
Deze werkgroep bestaat uit zorgverleners van de verschillende beroepsgroepen: kraamzorg, gynaecologie, (klinisch) verloskundigen en jeugdgezondheidszorg verpleegkundigen. Tijdens de bijeenkomsten hebben de deelnemers hun doelen en taken vastgesteld en naar de gegevensset gekeken die ze graag onderling willen uitwisselen. Hierbij hebben zij de wens uitgesproken te willen aansluiten bij de landelijk ontwikkelde sets. De werkgroep Architectuur gaat kijken in hoeverre dit technisch (al) mogelijk is.

Verder hebben de deelnemers van de werkgroep een startfoto gemaakt van het huidige proces rond gegevensuitwisseling waarop de volgende bijeenkomsten kan worden voortgeborduurd. Er wordt dan gekeken hoe het huidige proces zal veranderen wanneer gegevens digitaal inzichtelijk zijn voor elkaar en wat ons dat als zorgverleners oplevert.