Vacatures – RZCC

RZCC heeft op dit moment geen vacatures.

Over ons

Het RZCC is het regionaal zorgcommunicatiecentrum en hèt aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost-Brabant. Het RZCC heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg in de regio door het initiëren, faciliteren en stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt. Het RZCC optimaliseert communicatie tussen de zorgverleners in Zuidoost-Brabant door de zorgverleners met elkaar te verbinden. Het uiteindelijke doel is de burger eigenaarschap geven over de eigen gegevens. In het realiseren van dit doel faciliteert RZCC meer dan 3 miljoen zorgcommunicatie-uitwisselingen op jaarbasis.