RZCC

Terugblik 2022

Het jaar 2022 stond voor RZCC voornamelijk in het teken van een bestuurlijke omvorming: er kwam een directeur-bestuurder en een raad van toezicht, een Participantenraad en samenwerking met het CIO Platform Zorg Zuidoost-Brabant. En in de tussentijd draaide ‘de toko’ op volle toeren door met de gebruikelijke diensten en met projecten voor én met de zorgorganisaties in de regio, breidden we RZCC-team uit met een projectleider en verhuisden we naar het Microlab op Strijp-S in Eindhoven.

Participantenraad
De Regieraad heeft in 2021 de grote lijnen uitgezet voor het ‘nieuwe’ RZCC door aan te geven dat er een Participantenraad geformeerd moest worden en de samenwerking met het CIO Platform opgezocht moest worden. Eén van de eerste taken van directeur-bestuurder Mireille Wolleswinkel was dan ook contact leggen met de participanten. Zij spraken uitgebreid over hun wensen en verwachtingen naar elkaar toe. Inmiddels is de Participantenraad twee keer samen geweest en heeft de raad RZCC omarmd.

CIO-Platform
Het CIO Platform heeft in 2021 een advies uitgebracht over digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Het is ons gelukt om alles wat het platform voor ogen had te bereiken, zoals de benodigde partijen aanhaken bij GUTZ (GegevensUitwisseling Tussen Ziekenhuizen) en RZCC heeft inmiddels als eerste de verklaring tot Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GtK)-dienstverlener getekend. We zijn hiermee de eerste regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) die het Twiin Afsprakenstelsel gaat toepassen. Daarnaast zijn we inmiddels secretaris van het CIO Platform en organiseerden we in november samen een masterclass Strategie en Executie. Dat is voor herhaling vatbaar.

In 2023 zetten we samen in op het uitwisselen van kerngegevens en de Weg elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Daarnaast is er ruimte om in te springen op andere wensen vanuit het CIO Platform en de regio. RZCC is er klaar voor!

Team RZCC
Eind december 2021 telde RZCC nog 4 medewerkers, in totaal 3 fte. Vol enthousiasme zijn zij in 2022 samen met Mireille Wolleswinkel aan RZCC 2.0 gaan bouwen. In juni kwam daar projectleider Anne Koop bij. Begin 2023 breiden we het team uit met een office manager en we zijn op zoek naar een projectleider voor Babyconnect. Al zouden we die laatste het liefst inzetten via een zorgorganisatie, zodat de kennis ook na dit project in de regio blijft. In de toekomst willen we vaker op die manier werken.

Microlab
In september verhuisden we naar het Microlab op Strijp S in Eindhoven. In deze omgeving met veel andere innovatieve organisaties op de meest uiteenlopende gebieden voelen wij ons erg op onze plek. Vandaar dat we geïnteresseerden ook graag uitnodigen voor een kop koffie en goed gesprek. Bel of mail je contactpersoon binnen RZCC of mail naar info@rzcc.nl en we plannen iets in.

Diensten
In de tussentijd hebben we onze diensten voor onder meer ZorgMail en het Landelijk Schakelpunt (LSP) voortgezet, zijn we in januari gestart als penvoerder voor het project Babyconnect, zowel voor Brabant als voor Limburg en zijn we verder gegaan met spoedzorg en medicatie.

Kapstok
Eind september stemde de Tweede Kamer unaniem voor de Wegiz. De Eerste Kamer stemt binnenkort over deze wet. Wij zijn alvast in de complexe materie van de Wegiz, het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de bijbehorende digitaliseringsprojecten en -programma’s gedoken. We hebben deze overzichtelijk als kapstok bij elkaar gezet in een document dat een goed beeld geeft van de tijdlijnen en de programma’s en projecten die nu al inspelen op digitale gegevensuitwisseling in de zorg. We hoeven dus niet bang te zijn dat we een project missen en gaan aan de hand van de kapstok verder met projecten voor de regio.

Neem contact met ons op
Wij zoeken je – ook in 2023 – weer actief op. Maar we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: heb je ideeën of vragen, je bent altijd welkom bij ons op het Microlab.